• Lidmaatschap

  Voetbalvereniging Fit Door Sport is een kleine vereniging die een gezellige sfeer hoog in het vaandel heeft. Het voetballen is daarbij natuurlijk heel belangrijk, fanatieke wedstrijden en beregezellige derde helften. Maar een vereniging bestaat uit meer dan alleen voetbal! 

  Onze vereniging staat voor een omgeving waar iedereen zich thuis moet kunnen voelen. Een gezellige en gastvrije omgeving waar iedereen welkom is. Naast het voetballen worden er dan ook tal van andere activiteiten georganiseerd. Lidmaatschap bij de voetbalvereniging Fit Door Sport is dan ook beschikbaar voor spelende én steunende leden.

  Juist omdat wij een kleine vereniging zijn, zorgen wij voor een goede balans tussen het zijn van een financieel gezonde vereniging en een club die voor iedereen toegankelijk is. Hierbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld de hoogte van onze contributie en andere prijzen, een drankje in onze kantine moet voor iedereen betaalbaar blijven!

 • Contributie

  Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?
  Wij willen graag dat onze voetbalvereniging zo toegankelijk mogelijk is, voor iedereen!
  Daarbij wordt ook zeker rekening gehouden met de prijzen voor de contributies:

  LidsoortContributie
  Spelend lid (senioren) € 13,- per maand
  Steunend lid € 6,50 per maand


  Bovengenoemde contributiebedragen voor spelende leden zijn inclusief de kosten van het lidmaatschap bij de KNVB.
  Een contributiejaar voor spelende leden loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap dient de contributie over het lopende contributiejaar te worden voldaan. Steunend lidmaatschap is maandelijks opzegbaar.

  De inning van de contributie gebeurt via automatische incasso. Dat wil zeggen dat de vereniging wordt gemachtigd om het bedrag van de contributie af te laten schrijven van de bank/girorekening van het lid. 

 • Ook op zoek naar gezelligheid, sportiviteit en alle andere aspecten van een kleinschalig, maar bruisend verenigingsleven?
  Wordt dan lid van v.v. F.D.S.!

  Lidmaatschap bij de voetbalvereniging Fit Door Sport is beschikbaar voor spelende én steunende leden.

  Ik wil lid worden

 • Lidmaatschap opzeggen kan (alleen) bij het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de ledenadministratie van v.v. F.D.S.. 

  Voor spelende leden geldt dat een contributiejaar van 1 juli tot en met 30 juni loopt. De uiterste opzegdatum is hierbij 1 juni. Een tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk maar dit houdt wel in dat de contributie tot het einde van het lopende contributiejaar voldaan dient te worden. Steunend lidmaatschap is maandelijks opzegbaar.

  Contactinformatie