• In den beginne

 • Voetballen op de Bisschopsberg. 'Dé Baarg', die deel uitmaakt van een enorme heuvelrij die bij Steenwijk begint en de gehele gemeente Havelte doorloopt, tot in de gemeente Diever. Archeologisch onderzoek heeft aangetoond dat er in de nieuwe steentijd al gevoetbald werd op de flanken van de Baarg. De doelen uit de oudheid zijn nog steeds zichtbaar in het heidelandschap en worden nu in de volksmond ook wel Hunebedden genoemd.

  Een sterk verhaal? Dat klopt! We wilden je even meenemen naar vroegere tijden. Het stenen tijdperk is echter ietwat overdreven. Voetbalvereniging Fit Door Sport bestaat sinds 1960, nu voor velen ook een ander tijdperk. Daarom doken wij de geschiedenisboeken in. Hoe is onze mooie vereniging ontstaan en hoe zijn wij nou terecht gekomen op ‘de Baarg’?

 • Buurtschap op de grens, bij de Baarg

 • Onze vereniging kon ontstaan door een sterk gevoel van buurtschap op de grens van Drenthe en Overijssel. Een buurtschap dat bestond uit Baargers, Onnigers, Daarpers, Steenwiekers en Havelters. Hoewel ieder groepje echt wel zijn eigen cultuurtje had, waren er een paar factoren die de mensen samenbrachten.

  Zo was er in Havelterberg een bijzondere - oftewel Christelijke - school (de enige in de hele gemeente), die onderwijs gaf aan leerlingen uit de wijde omgeving.
  En nét over de grens met Overijssel, 300 meter verder, stond in Onna het Eben Haëzer kerkgebouw. Dit kerkgebouw had een lokaal dat diende als buurthuis en jeugdlokaal voor het buurtschap. Door deze factoren kwamen mensen samen en ontstond er een sterk gevoel van saamhorigheid.

 • S.D.L. – Onna

  Grenzend aan Havelterberg ligt het dorpje Onna. De Baargers hebben altijd verwantschap gehad met de Onnigers. In Onna had je de voetbalvereniging S.D.L. (Sport Doet Leven). De eerste vermelding van deze club dateert al uit maart 1938, al bestond de club waarschijnlijk al langer.

  Bij SDL voetbalden spelers uit o.a. Steenwijk, Onna, Havelterberg en Havelte. Deze club werd op een gegeven moment ontbonden maar het voetbalbloed van de spelers bleef kruipen waar het niet gaan kon.

 • Voetballen kan altijd en overal!

  Lange tijd voetbalden de jongens uit de omgeving overal waar maar plek was. Zo lag er vroeger een groot zandgat (toen ook wel varkensgat genoemd) naast de rijksweg, waar iedere dag wel voetballers te vinden waren. Onder andere Henk Akse, Jan Oosterhof, Hammeke de Vries, Freek Harms en Hans Harms (later allemaal spelers van F.D.S.) waren hier iedere dag een balletje aan het trappen. Helaas voor de jongens verloren zij ook dit ‘voetbalveld’, want de Rijksweg moest op de schop waardoor het zandgat “wat vervlogen raakte”.

  De jongens kregen na het verlies van hun ‘varkensgat’ gelukkig toestemming om te spelen op het land van buurtbewoner Jan Vink. Er werd in die jaren al wel wat contributie opgehaald onder de voetballers door Harm Gerrits (later lid van FDS), maar van een echte vereniging kon je nog niet spreken. Gelukkig voor de voetballers besloten de ouderen uit het buurtschap en de schoolleiding (Berend Zanting) de koppen bij elkaar te steken, om hier verandering in te brengen!

  Opzet van een voetbalvereniging

  In 1959 werden de eerste serieuze pogingen ondernomen om een voetbalvereniging op te starten. Vanwege de Christelijke achtergrond van de oprichters werd al snel besloten dat de club een zaterdagvereniging moest worden. De KNVB werd benaderd om toe te mogen treden als lid, uitkomend in de afdeling Zwolle. Ook maakte het bestuur plannen voor een ongevallenverzekering voor de spelers. Daarnaast nam ieder van de bestuursleden een wijk op zich om donateurs voor de vereniging te werven.

  De bal blijft rollen

  In de tussentijd werd er ‘gewoon’ gevoetbald. Om dit professioneel aan te pakken werd er een voorlopige elftallencommissie benoemd, die de opstelling van de spelers bepaalde. En zo werd er o.a. gespeeld tegen een militair elftal en M.J.V. 4 (nu F.C. Meppel). Het voorlopige bestuur zorgde daarbij voor ballen, versnaperingen en kleedruimtes. Buurtbewoonster mevrouw Molenkamp hielp door de thee te verzorgen in de pauze.

 • Oprichting v.v. F.D.S.

 • v.v. F.D.S. - Sinds 1960
 • Er werd hard gewerkt door het eerste (voorlopige) bestuur. 6 januari 1960 was er een officieel geregistreerde voetbalvereniging, onder de naam Sportclub Te Havelterberg. De KNVB keurde die naam echter niet goed, er bestond al een v.v. SCH. Daarom kreeg de vereniging pas later dat jaar haar officiële naam: Voetbalvereniging Fit Door Sport, afgekort v.v. F.D.S.

  19 februari 1960 werd er een eerste officiële ledenvergadering gehouden, met als doel het kiezen van een definitief bestuur. Daarnaast was het voor de oprichters van groot belang dat de club een echte vereniging zou zijn en blijven. Voorstellen van de leden moesten boven tafel komen. De eerste belangrijke beslissingen worden genomen:

  • Gekozen bestuur: Berend Zanting (voorzitter), Jan Lijkendijk, Jurrie Boonstra, Jan Jaspers en Frederik Molenkamp.
  • Gekozen elftalcommissie: Klaas Tuit, Klaas Haverkamp en Klaas Molenkamp.
  • Verenigingskleuren: Wit shirt, zwarte broek, zwarte kousen met witte rand.
  • Contributie donateurs: ƒ 2,50 per jaar, te betalen in halfjaarlijkse termijnen van ƒ 1,25.
   De heren Boonstra en Jan Lijkendijk zijn verantwoordelijk voor de werving van donateurs.
  • Contributie spelers: ƒ 1,- per uitwedstrijd, ter bestrijding van de onkosten.
  • Trainingen: Woensdagavond, potentieel goede trainers worden benaderd door het gekozen bestuur.

  Het begin was er! Nu konden de - toen nog verplichte - zaken als de Koninklijke goedkeuring en de keuringen voor de spelers geregeld worden.

 • Elk begin is moeilijk

 • Grensoverschrijdende vereniging vv FDS
 • Onze voetbalvereniging werd dus zo’n beetje opgericht óp de grens van Drenthe en Overijssel. Bij de vereniging waren - en zijn - mensen uit Havelterberg, Darp, Havelte, Onna en Steenwijk betrokken. Dat provincie- en gemeentegrenzen ook écht grenzen zijn bleek bij de oprichting van onze vereniging.

  KNVB-Competitie

  Bij de oprichting van de voetbalvereniging heeft v.v. F.D.S. de KNVB (afdeling Drenthe) gevraagd toe te mogen treden als lid van de KNVB, in de competitie van de afdeling Zwolle. In juli 1960 bleek dat de KNVB de voetbalvereniging wel als lid wilde accepteren, maar dat zij dan wel in de afdeling Drenthe moesten gaan spelen. Een grote tegenslag! Vervoer in de jaren 60 was namelijk wel even anders dan nu. Toen waren er in heel Nederland nog maar 522.000 auto’s! Ter vergelijking; In 2020 waren dat er 8.677.911! Spelen in Drenthe zou de vereniging veel tijd, zorgen en geld gaan kosten! Toch is de vereniging hier - na algemene stemming - mee akkoord gegaan. Men wilde toch voetballen!

  Er konden dus alsnog 'echte' wedstrijden gespeeld gaan worden. FDS werd geplaatst in de reserve tweede klasse, waar ze speelden tegen tweede en derde elftallen. De eerste competitiewedstrijd werd in het najaar van 1960 gespeeld in Smilde, en gewonnen!

  Gemeentelijke steun

  In 1960 had de gemeente Havelte (nu Westerveld) naar eigen zeggen het beleid om het verenigingsleven te stimuleren. Maar de oprichters van v.v. F.D.S. konden deze stimulatie (bijna) nergens ontdekken. Allereerst werd de aangevraagde collectieve ongevallenverzekering voor de spelers afgewezen. Reden: Te duur.

  Het grootste probleem voor de vereniging was echter het verkrijgen van een voetbalveld en de accommodaties die daarbij horen. Vanuit de gemeente kwam er geen steun voor de voetbalvereniging. De eerste jaren beschikte de club dan ook niet over een eigen veld. In plaats van een eigen accommodatie kreeg de club velden toegewezen. F.D.S. speelde op twee velden in Darp (Veldweg en Ruiterweg) en in Havelte (Konijnenbergen). Ook een eigen trainingsveld bleek niet mogelijk volgens de gemeente. De voetbalvereniging Fit Door Sport had dus geen eigen veld voor trainingen of thuiswedstrijden en moest lange afstanden afleggen voor uitwedstrijden. Al snel bleek dat dit toch wel écht een groot probleem was.

  Trainen

  Gelukkig mocht de voetbalvereniging achter de school van Havelterberg trainen van de schoolleiding. Daar lag een sportveld. Maar als je ’s avonds traint heb je natuurlijk licht nodig! De verlichting die nodig was werd gemaakt door de spelers zelf. Er werd een paal met lampen opgetuigd, met een lang snoer die naar de fietsenschuur van de familie Harms werd geleid. Daar kon de stekker in het stopcontact van de fietsenschuur. Toen er later meer verlichting nodig bleek moest er een extra stroompunt komen. Opnieuw werd er een paal met verlichting opgetuigd. Nu werd het draad geleid naar de fietsenschuur van de school. Gelukkig was één van de leden, Freek Harms, elektromonteur!

 • ‘Thuis’wedstrijden

  ‘Thuis’wedstrijden werden in Darp of Havelte gespeeld. De voetbalclubs van Darp, Havelte en Wapserveen waren in die tijd nog samengevoegd. Het voetbalveld in Darp (Ruiterweg) werd door hen nooit gebruikt. Hier stonden nog oude kleedkamers met aan de zijkant een goot met kranen erboven, waar steenkoud water uit kwam! Spelers van toen kunnen zich dit nog goed herinneren!

  Het toegewezen veld in Havelte was voor de vereniging ook een hele onderneming. Alles moest worden meegebracht, tot aan de koffie en bekers toe! Lichtpuntje in dit alles: De strijd om het kampioenschap werd hier gespeeld én gewonnen door v.v. F.D.S.! Seizoen 1963/1964 werd het eerste elftal van F.D.S. kampioen in de klasse res. 2A.

  In 1962 ontstond er een probleem met de bezetting van het sportveld in Darp. Darp ging namelijk spelen met een eigen voetbalvereniging, D.V.S.V.. Hierdoor moesten nu twee verenigingen gebruik gaan maken van het voetbalveld. In 1968 werd er zelfs nagedacht over een fusie tussen beide verenigingen. Tijdens een gezamenlijke ledenvergadering bleken de clubs er echter niet uit te komen. Vooral de speeldag bleek voor problemen te zorgen en de fusie ging niet door. Voetbalvereniging FDS gebruikte het veld op zaterdag en DVSV op zondag. Dit lijkt een goede oplossing maar is natuurlijk een flinke belasting voor het veld!

  Uitwedstrijden

  Spelen in Drenthe kostte de vereniging veel geld. Voor iedere uitwedstrijd moest er een bus worden gehuurd. De vereniging deed er alles aan om geld te werven om dit te kunnen betalen. Er werden TOTO-loten verkocht, donateurs gezocht, feestavonden en andere activiteiten georganiseerd en de contributies werden verhoogd. Helaas kon de vereniging niet anders dan de jeugd terugtrekken. Ook de junioren konden niet terecht in Zwolle en meereizen met de senioren leek qua indeling ook niet mogelijk. Daarnaast gaven spelers aan dat zij de lange reistijden echt een grote belasting vonden.

  Het reizen naar het oosten van Drenthe was de club dan ook al snel goed zat. Al vanaf het oprichtingsjaar (1960) bleef FDS proberen om in de afdeling Zwolle toegelaten te worden. Helaas bleef de KNVB de verzoeken afwijzen. Pas per 1 juli 1975 kreeg v.v. F.D.S. definitief de overschrijving naar de afdeling Zwolle. Dit kon door een ruiling met een andere vereniging, NKVV uit Daalerpeel. Deze overschrijving is écht van wezenlijk belang geweest voor het voortbestaan van de vereniging.

 • Zelfredzaamheid

  Ook al was het begin moeilijk, en was er weinig medewerking van instanties waar je dat van zou mogen verwachten. Dit heeft de ‘Baargers’ er nooit van weerhouden om door te gaan! De schouders eronder! Zelfredzaamheid is een woord wat tig keer voorkomt in de notulen van onze vereniging. Financiële middelen werden op diverse manieren zelf opgebracht en bij klussen steekt men zelf de handen uit de mouwen. Deze mentaliteit zorgt er tot op de dag van vandaag voor dat onze vereniging nog bestaat.

 • Thuisbasis J.D. Maurikveld

 • Het verkrijgen van een eigen voetbalveld en de bijbehorende accommodaties is vanaf de oprichting – in 1960 - een grote zorg geweest voor voetbalvereniging Fit Door Sport. Er zijn vele bezoeken gebracht aan de gemeente en ontelbaar veel brieven geschreven. Onze leden bleven zich jarenlang inzetten voor een eigen plekje!

  10-jarig jubileum in Onna


  6 januari 1970 was het 10-jarig jubileum van voetbalvereniging Fit Door Sport. Maar er was nog steeds geen eigen thuisbasis! Het 10-jarig jubileum werd gevierd in het dorpshuis te Onna. Het niet hebben van een eigen accommodatie kwam ook hier ter sprake. De aanwezige wethouder van Steenwijk, Jan Piest, beloofde daar dat hij zich bij de gemeente Havelte sterk zou maken voor FDS. Hij zou proberen een veld in Havelterberg te verkrijgen voor de vereniging.

  Wanted! Veld aan de Haarweg 


  Onderaan de Haarweg - te Havelterberg - lag een stukje land wat volgens onze bestuursleden zeer geschikt zou zijn voor een voetbalveld. Dus werd er in oktober 1970 nogmaals een brief geschreven aan de gemeente. Het zou immers zo mooi zijn als de vereniging eindelijk een eigen plekje zou krijgen! Enkele bestuursleden werden vervolgens meerdere malen uitgenodigd voor een gesprek. Dit gaf goede hoop!

 • Een eigen veld!

  In februari 1971 kreeg de vereniging goed nieuws; v.v. F.D.S. krijgt een voetbalveld aan de Haarweg!
  De gemeente Havelte beloofde het stuk land geschikt te maken als voetbalveld. De kosten hiervoor zouden samen met gemeente Steenwijkerwold gedragen worden. De gemeente Havelte kon echter geen andere voorzienigheden bekostigen zoals kleedgelegenheid, doelpalen, afrastering en dergelijke.

  Werk aan de winkel


  Voorwaarde bij het krijgen van het veld was dat de vereniging eerst zelf de bomen moest kappen. Of dat nou zo’n verstandige keus van de gemeente was? De leden die dit klusje op zich namen stopten pas met kappen toen de Amerikaanse basis in zicht kwam. De vereniging had daardoor ook meteen een redelijk trainingsveld. Toch werd er ook toen al duurzaam gewerkt; De stammen van de bomen werden hergebruikt als lichtmasten. De gemeente Havelte heeft na de kap het veld omgeploegd en geëgaliseerd. Gelukkig maar, want de vele keien zouden anders zeker voor botbreuken gezorgd hebben!

  Kleedruimte en ‘kantine’


  Voor de bouw van een kleedruimte werd er een bouwcommissie in het leven geroepen. Alle benodigde taken werden verdeeld en de kosten werden in kaart gebracht. Om geld te verkrijgen werd er een bijdrage gevraagd in de buurtschappen (Darp, Onna, Havelterberg, Steenwijk). Ook werden er bazaars georganiseerd in Onna en Havelterberg. Daarnaast werd er in de ledenvergadering gestemd voor een contributieverhoging, de verhoging werd een feit!

  We hadden gelukkig veel mensen in onze vereniging die in de bouw werkten en veel bedrijven stonden belangeloos restpartijen af waar ze zelf niks mee deden. En dankzij de verkregen opbrengsten kon er naast een kleedruimte ook nog een kleine kantine gebouwd worden. Deze eerste kantine bestond uit een bar van wel één meter lengte, met een spoelbak. Twee tafels en een kelder om de drank koel te houden. “Misschien klein maar we hadden het wel voor elkaar!”.

 • J.D. Maurik Sportveld, sinds 1972 thuisbasis van v.v. F.D.S.
 • J.D. Maurikveld

  Helaas was er niet een constante feeststemming na de toewijzing van het veld onderaan de Haarweg. Eén van onze zeer gewaardeerde leden, Jan Maurik, kwam dat jaar door een bedrijfsongeval om het leven. Jan Maurik was altijd ontzettend betrokken bij de vereniging. Hij stond altijd klaar. Hij dacht mee met het bestuur in het belang van de vereniging, stelde zich beschikbaar voor commissies, deed vele klussen, hielp bij het verwerven en verkrijgen van donaties voor de club en nog veel meer! Jan Maurik was een handige man (dakdekker van beroep) en stond altijd klaar als er een klus gedaan moest worden. Hij zat dan ook in de opgerichte bouwcommissie voor het clubgebouw.

  In de eerste jaarvergadering na het overlijden van Jan Maurik werd er uiteraard stilgestaan bij zijn overlijden. Toen werd ook direct besloten om het nieuwe sportveld, het ‘J.D. Maurik Sportveld’ te noemen. “Naar hem die zo plotseling van ons was weggevallen en die zoveel voor onze vereniging heeft betekend.”

  Opening J.D. Maurikveld


  Het was de Baargers gelukt! Er is een complete accommodatie opgetuigd, inclusief kantine! Eindelijk een thuisbasis, die de naam mag dragen van een persoon die door de vereniging nooit vergeten zal worden; J.D. Maurik. Het complex werd 26 augustus 1972 feestelijk geopend. Het bord met de naam ‘J.D. Maurik’ erop werd tijdens het openingsfeest onthult door de vrouw van Jan Maurik, mevrouw Maurik-de Boer.

  De 'grand opening' van het J.D. Maurikveld werd uiteraard groots gevierd! Er werd een openingswedstrijd gespeeld tegen F.C. Wolvega en alle bewoners van Havelterberg, Darp en Onna waren uitgenodigd.

 • Clubgebouw, een échte kantine!

  Nu de club een eigen plekkie had werd de gezelligheid alleen maar groter. De kleine kantine zorgde voor een leuke duit in de clubkas. De kleine kantine was dan wel gezellig maar een grotere zou toch wel handig zijn! Vergaderingen en andere activiteiten zouden dan ook gewoon op de eigen accommodatie kunnen.

  Het plan was om in 1974 een nieuwe kantine te openen. Dit plan liep echter de nodige vertraging op. Na veel overleg met de gemeente kreeg de voetbalvereniging uiteindelijk in mei 1976 goedkeuring voor de bouw van een kantine, aan het eind van de Haarweg. Voor de bouw van deze kantine werden er weer bergen met werk verzet door de leden. Iedereen hielp mee! Om de kosten te dekken was de vereniging genoodzaakt een lening af te sluiten. Daarnaast schreef de vereniging obligatieleningen uit, waarmee mensen op een ludieke wijze de club konden steunen. Ook dit stukje zelfredzaamheid werd weer beloond. In 1977 werd de jaarvergadering van de vereniging voor het eerst in een eigen kantine gehouden!

 • Privatisering

  Vanwege steeds terugkerende bezuinigingen bij de gemeente ontstonden er steeds problemen omtrent de accommodatie en het onderhoud hiervan. Veel werd vanaf aanvang al door F.D.S. zelf gedaan maar de benodigde taken en kosten verschoven op verzoek van de gemeente steeds meer en meer naar de vereniging. Het woord privatisering viel al vanaf 1997 maar in 2004 had F.D.S. niet echt keus meer. De vereniging moest vanwege bezuinigingen bij de gemeente privatiseren.

 • Voetbalvereniging

 • Voetbalvereniging Fit Door Sport heeft een lange geschiedenis in het amateurvoetbal. Vele toernooien en wedstrijden zijn er gespeeld.

  Senioren - Mannen


  Al vrij snel na de oprichting (in 1960) speelde de vereniging met vier senioren elftallen. Goede spelers zoals Arend Munsterman, Anton van Buiten, Jan Bruinewoud en Jurrie Boonstra worden nog steeds genoemd. Er werden mooie kampioenschappen behaald, wat weer reden gaf voor mooie feesten. Uiteindelijk moest de bekerkast meerdere malen vertimmerd worden omdat die vol raakte!

  De elftallen hadden allemaal zo hun eigen kenmerken. In het derde elftal speelden bijvoorbeeld vooral veel politieagenten, zoals Jan Kuipers en Gert Koopmans. Het vierde elftal werd altijd ‘het militaire elftal’ genoemd, omdat hier veel militairen uit de Johannes Post Kazerne (Darp) en de Kornput Kazerne (Steenwijk) speelden. Onder andere Jaap Janssen, luitenant Willem de Jong en Nico Biegstraaten speelden in dit team. Andere ‘bijzondere’ namen op de ledenlijst waren die van twee Baargers, van Zuid-Amerikaanse afkomst. In tegenstelling tot de Amerikanen van de Amerikaanse Basis hielden zij wél van voetbal; Desi Bouterse en Paul Bhagwandas.

  Vanaf de jaren 80 leek de mentaliteit onder de spelers te veranderen. Terwijl er in de beginjaren nog stad en land werd afgereisd om een balletje te kunnen trappen, werd er in de jaren 80 door veel spelers zonder goede reden verzaakt. Elftallen werden op zaterdag in de steek gelaten en hadden regelmatig moeite met het vinden van voldoende spelers. Vanaf 1985 werd er hierdoor met nog maar drie senioren elftallen gespeeld.

  In de jaren 90 speelde de vereniging, met ups en downs, met drie senioren elftallen. Vanaf omstreeks het begin van deze eeuw zakte dit terug naar twee elftallen.

 • Jeugd

  Bij de oprichting van de club werd de voetbalvereniging door de KNVB niet toegelaten tot de regio Zwolle. Hierdoor konden de jeugdspelers geen officiële wedstrijden spelen. Toch is er altijd levendig jeugdvoetbal geweest bij voetbalvereniging Fit Door Sport.

  Onder de vlag van de KNVB werd er pas in 1972 gespeeld met jeugd. Jeugd was belangrijk voor de voetbalvereniging; “De jeugd heeft de toekomst”. Veel leden hebben zich vol overgave ingezet om een levendige jeugdafdeling te krijgen. In de jaren 80 was hiervoor nog een samenwerking met de voetbalvereniging DVSV, om elftallen van gelijke leeftijd compleet te krijgen.

  Er waren goede jeugdspelers aanwezig bij de vereniging en menig kampioenschap werd gewonnen. Daarnaast werden er ook veel activiteiten georganiseerd. Gezellige sinterklaasavonden,  Koninginnedagen, disco-avonden, jeugduitjes, sponsorlopen, avondvierdaagsen en onvergetelijke Pinksterweekenden. Activiteiten die bij zowel de volwassenen als bij de jeugd van toen nog steeds warme herinneringen oproepen.

  Helaas is het sinds het begin van deze eeuw moeilijk om jeugd te krijgen en te houden. Sinds 2009 is er zelfs helemaal geen jeugd meer bij v.v. F.D.S.. Dit is natuurlijk érg jammer! Naast het feit dat de jeugd zorgt voor een levendige vereniging missen we nu ook de doorstroom naar de senioren.

 • Damesvoetbal

  Al in 1983 bekeek de voetbalvereniging de mogelijkheid om een vrouwenelftal op te zetten. Een damesteam erbij zou betekenen dat de kleedruimtes uitgebreid zouden moeten worden. Ook zouden er dan vijf teams moeten trainen en spelen op het ene veld wat er was, én er moesten natuurlijk vrijwilligers komen voor het leiden en trainen van het elftal. Door de beperkte middelen die er waren bleek een vrouwenelftal dan ook niet mogelijk.

  De dames deden overigens wel gewoon mee aan de zaalvoetbaltoernooien van F.D.S.. En ook waren er in de jeugd bijna altijd wel gemengde teams. Toch kwam er in 2002 officieel damesvoetbal! Voor het eerst hadden wij een voltallig meisjesteam binnen onze vereniging. Dit meidenteam is uitgegroeid tot een damesteam. De dames deden het goed en draaiden leuk mee in hun klasse. Helaas bleek in 2007 dat er niet voldoende vrouwen meer konden spelen op wedstrijddagen, waardoor dit team helaas teruggetrokken moest worden.

 • Vereniging

 • In 1960 was het voor de oprichters al van groot belang dat de club een echte vereniging zou zijn en blijven. Voor een sterke vereniging zijn betrokken leden nodig. We bestaan inmiddels meer dan 60 jaar en dat is écht dankzij onze leden.

  Door het enthousiasme en de onbaatzuchtige inzet van velen kon v.v. F.D.S. uitgroeien tot een hechte vereniging. Een voetbalvereniging waarbij het niet alleen om voetbal draait. Ook de saamhorigheid, de gezelligheid en het familiegevoel van een vereniging zijn zeer belangrijk.

  Er zijn buiten het voetbal om talloze activiteiten georganiseerd; Zaalvoetbaltoernooien, feestavonden, nieuwjaarsrecepties, sinterklaasavonden, disco’s voor jeugd, familiedagen, jeugdweekenden, Koninginnedagen, teveel om op te noemen!
  Daarnaast wordt de accommodatie regelmatig opengesteld voor andere ‘sporten’; Klaverjassen, darttoernooien, pokertoernooien, et cetera. En moet er iets voor de club geregeld worden? Dan staan de leden klaar. Ieder doet hierbij waar hij of zij goed in is. De één zorgt voor leuke acties om de financiële middelen te vergaren. Enkele voorbeelden; Bazaars in Onna, bazaars in Havelterberg, hamburgers op locatie verkopen, obligatieleningen verkopen, koeschijtactie organiseren, en nog veel meer. En de ander helpt bij het fysiek realiseren van zaken.

 • Gedecoreerde leden

  Door saamhorigheid en zelfredzaamheid zijn we een eind gekomen met zijn allen. Daarbij zijn er bij iedere vereniging altijd enkele leden die extra veel doen, of betekenen. Vrijwilligers die van groot belang zíjn voor de vereniging, of ooit zijn geweest…
  Zo ook bij v.v. F.D.S.:

  Wie? Wat? Waarom?
  Hans Harms 2016: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  2010: Zilveren speld KNVB
  O.A.: Voorzitter, bestuurslid, wedstrijdsecretaris, donateur werving/sponsoring, diverse activiteiten, kantinedienst, beheer accommodatie, speler.
  Gezinus van Duinen 2010: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  2000: Zilveren speld KNVB
  O.A.: Secretaris, bestuurslid, jeugdsecretaris, leider junioren, speler.
  Lute Piest 2010: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  2000: Zilveren speld KNVB
  O.A.: Bestuurslid, kantinebeheerder, donateur werving/sponsoring, speler.
  Cor Oosterhof 2000: Zilveren speld KNVB O.A.: Bestuurslid, scheidsrechter, leider senioren, elftalcommissies, donateur werving/sponsoring , kascommissies.
  Jurrie Boonstra 2000: Erevoorzitter v.v. F.D.S.
  1982: Erelid v.v. F.D.S.
  O.A.: Oprichter, voorzitter, penningmeester, bestuurslid, donateur werving/sponsoring, diverse activiteiten, elftalcommissies, bouwcommissies en werkzaamheden, beheer accommodatie, jeugdleider, leider senioren, speler.
  Sietse Veen 2000: Gouden speld KNVB O.A.: Voorzitter, secretaris, bestuurslid, donateur werving/sponsoring, leider junioren, consul, beheer accommodatie.
  Freek Harms 2000: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Penningmeester, bouwcommissies en werkzaamheden, keeper.
  Jan Spitse 2000: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Elftalcommissies, donateur werving/sponsoring.
  Henk Akse 2000: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Kascommissies, kandidaat penningmeester, leider senioren.
  Henk Groen 1986: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Speler, trainer, jeugdleider, scheidsrechter, elftalcommissie, kascommissies.
  Harm Gerrits 1982: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Kandidaat bestuurslid, elftalcommissies, kascommissie, bouwcommissies en werkzaamheden, trainer, leider senioren.
  E. Piest 1982: Erelid v.v. F.D.S.
  Lucas Harms 1981: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Elftalcommissies, Voorzitter, Bestuurslid, donateur werving/sponsoring, leider senioren, beheer accommodatie.
  Cornelis Tuit 1976: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Kantinebeheerder, sponsor.
 • Eervolle vermelding

  Om erelid te worden heb je een behoorlijke staat van dienst nodig. Daarnaast is er voor een benoeming soms ook momentum nodig. Daarom willen we enkele personen in ieder geval een eervolle vermelding geven op deze website. Vrijwilligers die van groot belang zíjn voor de vereniging, of ooit zijn geweest…

  • Henk de Vries
  • Luben Piest
  • Tiddo Baar
  • Jan ter Horst
  • Ronnie Oosterhof
  • Dinie Harms-Vos
  • Jan van der Zweerde
  • Roel Boonstra
  • H. Veltmeyer
  • J. Haverkamp
  • R. Stevens
  • J. Oosterhof
  • J. Maurik
  • E. Westerveen
  • Jan Lijkendijk
  • Jan Jaspers
  • Frederik Molenkamp
  • Klaas Tuit
  • Klaas Haverkamp
  • Berend Zanting
 • Bovenstaande beschreven historie van v.v. F.D.S. is tot stand gekomen uit de archieven van v.v. F.D.S. (jaarverslagen & notulen jaarvergaderingen), krantenartikelen en interviews. Heb je een leuke aanvulling, op- of aanmerkingen? Of wellicht mooie afbeeldingen uit vervlogen tijden??? Laat het ons weten!