• Bestuur & Organisatie

  Voetbalvereniging v.v. F.D.S. bestaat al sinds 1960! Zelfredzaamheid is sinds de oprichting altijd al een kernwaarde geweest van de vereniging. Daarbij is de inzet van vrijwilligers natuurlijk onmisbaar. Een amateurvoetbalvereniging wordt immers vrijwel altijd bestuurd en georganiseerd door vrijwilligers. 

  Ook bij v.v. F.D.S. worden alle taken die nodig zijn om de voetbalvereniging Fit Door Sport draaiende te houden geheel belangeloos gedaan door vrijwilligers. En daar zijn we ze zeer dankbaar voor! Zonder onze vrijwilligers kan de club simpelweg niet bestaan.

  Onder deze vrijwilligers vallen ook de gemotiveerde bestuursleden van v.v. F.D.S.. Ons bestuur draagt samen met alle vrijwilligers zorg voor een gedegen beleid en de goede uitvoering hiervan.

 • Bestuur

 • Functie Naam Verantwoordelijkheden
  Voorzitter Leon Lok Accommodatie
  Secretaris Rachid Bessami Algemene zaken
  Veiligheidszaken
  Penningmeester Siebrand Kloosterman Ledenadministratie
  Kantine
  Algemeen bestuurslid Rick Winters Sponsoring
  Algemeen bestuurslid Henriko Greven Wedstrijdsecretariaat
  Algemeen bestuurslid Carel Kuipers Leiding senioren
  Algemeen bestuurslid Jeroen van der Meer Communicatie
 • Vrijwilligers

  Zonder vrijwilligers geen amateurvoetbal! Alle taken die nodig zijn om FDS draaiende te houden worden geheel belangeloos gedaan door vrijwilligers. En daar zijn we ze zeer dankbaar voor! Zonder onze vrijwilligers kan de club simpelweg niet bestaan. 

  Door saamhorigheid en zelfredzaamheid zijn we sinds de oprichting in 1960 een eind gekomen met zijn allen. Daarbij zijn er bij iedere vereniging altijd enkele leden die extra veel doen, of betekenen. Vrijwilligers die van groot belang zíjn voor de vereniging, of ooit zijn geweest… Zo ook bij v.v. F.D.S.:

 • Gedecoreerde leden

 • Wie? Wat? Waarom?
  Hans Harms 2016: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  2010: Zilveren speld KNVB
  O.A.: Voorzitter, bestuurslid, wedstrijdsecretaris, donateur werving/sponsoring, diverse activiteiten, kantinedienst, beheer accommodatie, speler.
  Gezinus van Duinen 2010: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  2000: Zilveren speld KNVB
  O.A.: Secretaris, bestuurslid, jeugdsecretaris, leider junioren, speler.
  Lute Piest 2010: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
  2000: Zilveren speld KNVB
  O.A.: Bestuurslid, kantinebeheerder, donateur werving/sponsoring, speler.
  Cor Oosterhof 2000: Zilveren speld KNVB O.A.: Bestuurslid, scheidsrechter, leider senioren, elftalcommissies, donateur werving/sponsoring , kascommissies.
  Jurrie Boonstra 2000: Erevoorzitter v.v. F.D.S.
  1982: Erelid v.v. F.D.S.
  O.A.: Oprichter, voorzitter, penningmeester, bestuurslid, donateur werving/sponsoring, diverse activiteiten, elftalcommissies, bouwcommissies en werkzaamheden, beheer accommodatie, jeugdleider, leider senioren, speler.
  Sietse Veen 2000: Gouden speld KNVB O.A.: Voorzitter, secretaris, bestuurslid, donateur werving/sponsoring, leider junioren, consul, beheer accommodatie.
  Freek Harms 2000: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Penningmeester, bouwcommissies en werkzaamheden, keeper.
  Jan Spitse 2000: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Elftalcommissies, donateur werving/sponsoring.
  Henk Akse 2000: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Kascommissies, kandidaat penningmeester, leider senioren.
  Henk Groen 1986: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Speler, trainer, jeugdleider, scheidsrechter, elftalcommissie, kascommissies.
  Harm Gerrits 1982: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Kandidaat bestuurslid, elftalcommissies, kascommissie, bouwcommissies en werkzaamheden, trainer, leider senioren.
  E. Piest 1982: Erelid v.v. F.D.S.
  Lucas Harms 1981: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Elftalcommissies, Voorzitter, Bestuurslid, donateur werving/sponsoring, leider senioren, beheer accommodatie.
  Cornelis Tuit 1976: Erelid v.v. F.D.S. O.A.: Kantinebeheerder, sponsor.
 • Eervolle vermelding

  Om erelid te worden heb je een behoorlijke staat van dienst nodig. Daarnaast is er voor een benoeming soms ook momentum nodig. Daarom willen we enkele personen in ieder geval een eervolle vermelding geven op deze website. Vrijwilligers die van groot belang zíjn voor de vereniging, of ooit zijn geweest…

  • Henk de Vries
  • Luben Piest
  • Tiddo Baar
  • Jan ter Horst
  • Ronnie Oosterhof
  • Dinie Harms-Vos
  • Jan van der Zweerde
  • Roel Boonstra
  • H. Veltmeyer
  • J. Haverkamp
  • R. Stevens
  • J. Oosterhof
  • J. Maurik
  • E. Westerveen
  • Jan Lijkendijk
  • Jan Jaspers
  • Frederik Molenkamp
  • Klaas Tuit
  • Klaas Haverkamp
  • Berend Zanting